فلز اروپا تجارت توافق برگزیت آمریکا

فلز: اروپا تجارت توافق برگزیت آمریکا انگلیس بین الملل اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل اقدامات اجرایی دولت عراق ضد همه پرسی

یک منبع عراقی از شروع اجرایی شدن مصوباتی که ضد اقلیم به باعث برگزاری همه پرسی وضع شده است هست، خبر داد.

اقدامات اجرایی دولت عراق ضد همه پرسی

اقدامات اجرایی دولت عراق ضد همه پرسی

عبارات مهم : امنیت

یک منبع عراقی از شروع اجرایی شدن مصوباتی که ضد اقلیم به باعث برگزاری همه پرسی وضع شده است هست، خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از السومریه، یک منبع دولتی عراقی اعلام کرد که دولت عراق شروع به اجرای مصوبات شورای امنیت ملی راجع به همه پرسی اقلیم کردستان کرده است.

اقدامات اجرایی دولت عراق ضد همه پرسی

این منبع بیان کرد: در این راستا هماهنگی های مورد نیاز با کشورهای مربوطه جهت توقف همکاری با اقلیم راجع به گذرگاههای مرزی، فرودگاه و صادرات نفت به عمل آمده است و ما از این کشورها خواستیم که فقط از طریق دولت مرکزی تعامل کنند و این کشورها نیز موافقت خود را به عمل آورده اند و کارها در این زمینه به عمل آمده هست. دستور العملی هایی به دستگاههای نظارتی و قضائی جهت پیگیری اموالی که در حساب اقلیم و بعضی سیاستمداران از فروش نفت اقلیم بدون هماهنگی با دولت مرکزی هست، داده شده است است.

منبع مذکور تاکید کرد: هیچ مذاکره ای با اقلیم کردستان به دنبال همه پرسی غیرقانونی به عمل نمی آید. کارها عملی در مناطق تحت سیطره اقلیم که در آن سیاست امر واقع به عمل آمده، اتخاذ خواهد شد. کارها قانونی ضد کارکنانی که در اجرای همه پرسی اقلیم همکاری داشته اند به عمل خواهد آمد و کارها دیگری علاوه بر تصمیمات شورای امنیت ملی جهت حفظ وحدت اراضی عراق و حمایت از شهروندان به عمل خواهد آمد.

یک منبع عراقی از شروع اجرایی شدن مصوباتی که ضد اقلیم به باعث برگزاری همه پرسی وضع شده است هست، خبر داد.

واژه های کلیدی: امنیت | مرکزی | همکاری | کشورها | کردستان | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs