فلز اروپا تجارت توافق برگزیت آمریکا

فلز: اروپا تجارت توافق برگزیت آمریکا انگلیس بین الملل اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی زنگ خطر جهت اجرای برنامه جریمه‌ای ، ساختمان‌سازی بزرگترین عامل انتشار دی‌اکسیدکربن در کشور

ایران تا سال 2030 متعهد به کم کردن 12 درصدی گازهای گلخانه‌ای شده است هست، در غیر این صورت مشمول برنامه جریمه‌ای کربن خواهد شد که به گفته محققان زنگ خطر اجرای ای

زنگ خطر جهت اجرای برنامه جریمه‌ای ، ساختمان‌سازی بزرگترین عامل انتشار دی‌اکسیدکربن در کشور

ساختمان سازی بزرگترین عامل انتشار دی اکسیدکربن در کشور/زنگ خطر جهت اجرای برنامه جریمه ای

عبارات مهم : ایران

ایران تا سال 2030 متعهد به کم کردن 12 درصدی گازهای گلخانه ای شده است هست، در غیر این صورت مشمول برنامه جریمه ای کربن خواهد شد که به گفته محققان زنگ خطر اجرای این برنامه جهت کشور عزیزمان ایران به صدا درآمده هست؛ از این رو حرکت به سمت ساخت ساختمان های سبز می تواند کشور را به سمت سیاست های کم کربن هدایت کند.

به گزارش ایسنا، امروزه به طور فزاینده ای ساختمان سازی سبز در شهرسازی های مدرن اهمیت و جایگاه خاصی در برنامه ریزی های کلان مدیریتی پیدا کرده هست، به طوری که در بسیاری از کشورها از حالت اضطراری و تشویقی خارج شده است و به صورت به میل خود و بعضا رقابتی ظهور کرده است.

زنگ خطر جهت اجرای برنامه جریمه‌ای ، ساختمان‌سازی بزرگترین عامل انتشار دی‌اکسیدکربن در کشور

از این رو ساخت و توسعه سازه های سبز در شهرسازی های مدرن از برنامه های راهبردی مهم کشورها جهت حفاظت از محیط زیست، کم کردن انتشار دی اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه ای و در نتیجه مقابله با پدیده گرمایش جهانی است.

در این راستا دکتر محراب مدهوشی، دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با تالیف کتابی با عنوان «بیومواد ساختمانی سبز» به بررسی تاثیر منفی و سهم ساختمان سازی در پدیده گرمایش جهانی پرداخته است.

ایران تا سال 2030 متعهد به کم کردن 12 درصدی گازهای گلخانه‌ای شده است هست، در غیر این صورت مشمول برنامه جریمه‌ای کربن خواهد شد که به گفته محققان زنگ خطر اجرای ای

وی اعتقاد است استفاده از بیومواد ساختمانی سبز و به طور خاص «چوب» در ساختمان سازی منجر به کم کردن پرسشها زیست محیطی در زمینه مورد بحث می شود.

اهمیت و گرمایش جهانی

دکتر محراب مدهوشی، دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه ساخت و توسعه ساختمان های سبز (Green Buildings) از برنامه های راهبردی مهم کشورها جهت حفاظت از محیط زیست، کم کردن انتشار دی اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه ای و در نتیجه مقابله با پدیده گرمایش جهانی (Global Warming) هست، اظهار کرد: ساختمان سبز ساختمانی است که کمترین آلودگی و مداخله را در محیط زیست ایجاد کند.

زنگ خطر جهت اجرای برنامه جریمه‌ای ، ساختمان‌سازی بزرگترین عامل انتشار دی‌اکسیدکربن در کشور

وی با بیان اینکه طراحی و ساخت سازه های سبز از اصول خاصی تبعیت می کنند، خاطر نشان کرد: مهمترین شاخصه این نوع سازه ها استفاده از عنصرهای سازه ای است که از شاخصه خاصی تبعیت می کنند و تحت عنوان مواد ساختمانی سبز آشنا می شوند. این مواد با انرژی نهفته (Embodied Energy) کمتر نقش مهمی در «ترسیب کربن» (Carbon Sequestration) ایفا می کنند و در آخر تناوب عمر خود توانایی بازیافت و استفاده مجدد را در بسیاری از موارد دارند.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ساختمان سازی دوستدار محیط زیست ایمن بوده و باعث زیاد کردن ارزش طرح های ساختمانی و کم کردن اثرات سوء بر محیط می شود، ضمن آنکه دارای مزایایی چون زیاد کردن بهره وری منابع انرژی، آب و حفاظت از منابع طبیعی، زیاد کردن سطح بهداشت، سلامت و کارآیی ساکنین و در نتیجه مردم جامعه خواهد شد.

ایران تا سال 2030 متعهد به کم کردن 12 درصدی گازهای گلخانه‌ای شده است هست، در غیر این صورت مشمول برنامه جریمه‌ای کربن خواهد شد که به گفته محققان زنگ خطر اجرای ای

وی پدیده گرم شدن کره زمین، بحران انرژی، مسایل زیست محیطی و آلودگی های صوتی، آب، ریزگردها، شن و خاک را از چالش های اساسی جوامع بشری دنیا نام برد و اظهار کرد: فعالیت های تجاری و صنعتی جوامع که به انتشار گازهای گلخانه ای تقسیم می شود، به 3 بخش عمده ساختمان، حمل و نقل و صنعت تفکیک می شود و از این میان بیشترین سهم مربوط به بخش ساختمان به عنوان بزرگترین عامل انتشار دی اکسیدکربن به اتمسفر است.

مدهوشی ادامه داد: از این رو با توجه به گسترش ساخت وسازها و آثار تخریبی که ساختمان سازی در محیط اطراف به جای می گذارد، نیاز به ساختمان هایی که این آثار مضر جهت محیط زیست را به حداقل رسانده و در عین حال نیازهای زندگی انسان امروزی و آسایش و آرامش را به صورت کامل نیز بر آورده کنند، احساس می شود. در این راستا طراحی و ساخت ساختمان هایی با عنوان «ساختمان سبز» روز به روز رونق بیشتری می گیرد.

زنگ خطر جهت اجرای برنامه جریمه‌ای ، ساختمان‌سازی بزرگترین عامل انتشار دی‌اکسیدکربن در کشور

وضعیت کشور عزیزمان ایران در تولید گازهای گلخانه ای

این محقق حوزه محیط زیست با اشاره به اوضاع کشور عزیزمان ایران در تولید گازهای گلخانه ای، گفت: کشور عزیزمان ایران در حال حاضر جزو 10 کشور اول دنیا است که بیشترین میزان تولید CO2 را دارد و این در حالی است که کشور عزیزمان ایران از نظر شاخص های توسعه اقتصادی و تعداد جمعیت نسبت به سایر کشورها اوضاع مطلوبی ندارد.

وی یادآور شد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته قبل از پیمان کیوتو و با شدت زیاد بعد از این پیمان، اقدام به کم کردن انتشار گازهای گلخانه ای کردند و اهمیت این عنوان موجب شد تا 196 کشور دنیا در اجلاس یکسان اخیر آب وهوا در پاریس، متن مشترکی را امضا کردند که در آن تمامی کشورها ملزم به کم کردن گرمایش جهانی تا سال 2050 به میزان 2 درجه سلسیوس شدند.

مدهوشی با تاکید بر اینکه در این نشست کشورها متعهد شدند جهت کم کردن میزان انتشار CO2 اقدام کنند، افزود: در این میان کشور عزیزمان ایران متعهد به کم کردن 4 (غیر مشروط و داوطلبانه) تا 12 درصد (مشروط و غیر داوطلبانه) این گاز تا سال 2030 شده است است.

به گفته وی، ارقام اعلام شده است جهت کشور عزیزمان ایران اعداد بزرگی است که اجبارا با دوره تنفس 15 ساله اعلام شده است است و در این مدت و بتدریج از سال های آتی مطابق پیمان کیوتو «برنامه های جریمه ای کربن» (Carbon Penalty) و مالیات آن جهت کشورهایی که از حدود مجاز تعیین شده است جهت انتشار گازهای گلخانه ای عبور می کنند، اجرایی خواهد شد؛ از این رو هزینه بسیار سنگینی جهت دولت و مردم به همراه خواهد داشت.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان تاکید کرد: برنامه های جریمه ای کربن از مواردی است که زنگ خطر آن به صدا در آمده است و با ادامه روند فعلی تولید کربن در کشور، در آینده هزینه های بسیار زیادی را جهت پرداخت مالیات به کشورهایی که کربن کمتری دارند به کشور عزیزمان ایران تحمیل خواهد کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس آمارهای انتشار یافته جهانی و ملی سهم ساختمان در انتشار گازهای گلخانه ای تقریبا 40 درصد و نزدیک به سهم حمل و نقل و دو برابر سهم صنعت هست. به عبارت دیگر ساختمان ها و سازه هایی که در کلان شهرها از بتن به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند، به همان میزان تردد خودروها، آلودگی ایجاد می کنند.

مدهوشی ادامه داد: از این رو و با توجه به سایر پرسشها زیست محیطی کشور و زیاد کردن میزان آلاینده های هوا در «هوای تنفسی» توجه به صنعت سبز و سازه های سبز نه یک برنامه و فعالیت لوکس و غیر ضروری، بلکه یک ضرورت و الزام ملی در وهله اول جهت زیست نسل فعلی و در درجه دوم جهت نسل های آینده است.

مزایای توسعه سازه های سبز

مدهوشی توجه به توسعه سیاست های زیست محیطی ابلاغ شده است اخیر با تاکید بر اقتصاد سبز و گسترش صنایع کم کربن و کارآفرینی، توسعه اقتصاد دانش بنیان و تجارت های مرتبط و توسعه علوم بین رشته ای را از مزایای سازه های سبز نام برد و یادآور شد: در طراحی ساختمان های سبز از مصالح دوستدار محیط زیست تحت عنوان مواد ساختمانی سبز یا عنصرهای سازه ای سبز استفاده می شود.

وی تجدیدپذیری (Renewable) و با توانایی بالای ترسیب کربن را از مزایای مصالح سبز ذکر کرد و ادامه داد: در میان مواد ساختمانی، «چوب» تنها ماده ساختمانی است که 100 درصد تجدیدپذیر است و به عنوان یکی از مصالح قابل برگشت به محیط زیست کمترین «ردپای اکولوژیکی» (Ecological Footprint) را داشته و ردپای کربن آن منفی است.

این محقق سازه های چوبی با اشاره به تحقیقات اخیر انجام شده است در این زمینه، گفت: نتیجه های این تحقیقات نشان می دهد با استفاده از چوب به جای بتن و فولاد بین 14 تا 31 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای کاسته می شود. از این رو چوب و فرآورده های آن امروزه نه تنها به عنوان مواد ساختمانی مهندسی، بلکه به عنوان «بیومواد ساختمانی سبز» در جوامعی که ساختمان سازی سبز رشد و توسعه یافته هست، آشنا می شود.

وی با بیان اینکه امروزه استفاده از ساختمان های چوبی در بسیاری از نقاط دنیا جایگاه خاص ای پیدا کرده هست، به طوری که مطابق گزارش آزمایشگاه فرآورده های جنگلی آمریکا، مسکن بیش از یک سوم ساکنان کره زمین از سازه های چوبی ساخته شده است هست، یادآور شد: ولی در داخل کشور به دلایلی مانند کمبود منابع جنگلی، عدم انتقال درست تکنولوژی به داخل کشور و عدم آگاهی دست اندرکاران و پیمانکاران از شاخصه ها و کاربردهای گسترده آن، مصرف چوب زیاد به کاربرد جزئی و تزئینی مانند مبلمان و کابینت در صنعت ساختمان (آن هم به شکل ناقص و ناصحیح خود) محدود شده است است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ساخت و توسعه شهرک ها و ساختمان های چوبی مسکونی، تجاری و اداری چند طبقه را از اولویت های شهرهای معروف دنیا دانست و گفت: متاسفانه در داخل کشور در این ارتباط فاصله زیادی با واقعیت های موجود و تجربیات جهانی داریم. مسئولین شهری، شهرداران و پیمانکاران اساسا با این عنوان بیگانه اند و اعتقادی به نقش، سهم و تاثیر ساخت و سازهای بتنی و فولادی و توسعه شهری بر پایه مصالح بتنی و فولادی در آلودگی هوا ندارند.

وی با بیان اینکه در سایر شهرهای کشور نیز شهرداران صرفا توسعه شهری را با نظر زیاد کردن حجم ساخت و سازها می شناسند و مقیاس پیشرفت شهر را به زیاد کردن مصرف سیمان و آهن در شهر گره می زنند، اضافه کرد: این در حالی است که امروزه با توجه به نظر توسعه شهری پایدار ساخت و سازی مطلوب است که «ردپای کربنی» کمتری داشته باشد و حفظ محیط زیست شهری از اولویت های مهم در هر برنامه توسعه شهری باید باشد.

این محقق با اشاره به موارد متعدد ساخت و سازه های بی رویه در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران ادامه داد: از جمله نمونه آن می توان به شهر گرگان اشاره کرد که در اثر این ساخت و سازها، فضای سبز شهری که با بسیاری از شهرها متفاوت هست، به شدت آسیب دیده است و در آینده با زیاد کردن حجم آلاینده های شهری ناشی از این ساخت و سازها بتدریج شاهد زیاد کردن گرمای بیشتر، کم کردن سطح جنگل ها و در نتیجه خشکسالی زیاد در این منطقه خواهیم بود.

وی تاکید کرد: با نگاهی به تجارب جهانی در می یابیم جهت داشتن محیط زیستی پایدار و هوایی پاک علاوه بر سایر کارها مدیریتی نظیر کنترل های مورد نیاز در بخش ترافیک و حمل و و نقل، توجه به ساختمان سازی سبز با استفاده از مواد سبز تجدیدپذیر و اصطلاحا بیومواد ساختمانی سبز و به طور خاص مواد چوبی که می توان آنها را سبزترین سازه اطلاق کرد، از اهمیت خاصی برخوردار است و چاره ای جز حرکت در این جهت وجود ندارد.

واژه های کلیدی: ایران | انتشار | برنامه | برنامه | گلخانه | ساختمان | برنامه ریزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs